Miljøsvik fra SV om CO2-rensing på Mongstad

Gunnar Kvassheim (V), leder for stortingets energi- og miljøkomite mener SV svikter miljøet ved å lempe på kravet om CO2-rensing.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– SVs landstyrevedtak, hvor man går bort fra å kravet om CO2-rensing på Mongstad fra dag én, er et miljøsvik. Vedtaket åpner for en glideflukt bort fra det som ble tolket som en miljøseier på Soria Moria. Det er synd at LO-interessene i SV har vunnet fram på bekostning av miljøinteressene, uttaler Kvassheim

– Vedtaket bidrar til å svekke Miljøvernministerens autoritet. Hun har vært tindrende klar på at CO2 rensing fra dag én var en ufravikelig forutsetning når det skulle gies nye gasskraftkonsesjoner, uttaler Kvassheim.

Rensing fra dag en?
– Når SV nå går bort fra sitt standpunkt om rensing fra dag én legges det opp til et svarteperspill om rensingen av gasskraftverket. Dette vil skape stor usikkerhet om når rensing kommer på plass og hvem som skal betale for rensingen. Jeg registrer at man i FrP er godt fornøyd med SVs nyorientering. Det er en god illustrasjon på at miljøinteressene ikke er tilstrekkelig ivaretatt i vedtaket, legger Kvassheim til.

Muligheter
– Det er store muligheter knyttet til prosjektet på Mongstad. Det er et spennende industri og energiprosjekt, som også ville blitt et godt miljøprosjekt dersom det legges opp til CO2 rensing fra dag én, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**