Norge kan få kjærlighetsvisum

Stortinget behandlet i kveld Venstre sitt forslag om kjærlighetsvisum. Leder av Norges Unge Venstre Lars Henrik Michelsen møtte som vara for Lars Sponheim da han fremmet dette forslaget i mai i vår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Kvinne

Et kjærestevisum vil bety at par ikke vil føle seg tvunget til å inngå ekteskap for å få mulighet til et samliv i Norge. – Jeg har fått mange henvendelser fra bergensere som er kommet til meg med sine visumsøknader etter at forslaget ble fremmet, forteller Michelsen.

– Venstre mener et kjærestevisum vil gi norsk-utenlandske par anledning til å være kjærester i Norge, samtidig som de får mulighet til å bli kjent med hverandres hjemland, før de eventuelt tar avgjørelsen om å velge en mer forpliktende samlivsform. Dermed vil de ekte forholdene overleve, mens immigrasjonsmyndighetene slipper å bruke tid og krefter på utvisning av personer som blir separert i løpet av de tre første årene, sier Lars Henrik Michelsen.

Kommer i ny utlendingslov?
Venstre ba derfor Regjeringen fremme et forslag om å innføre et kjærestevisum for utenlandske statsborgere med norsk kjæreste.Samtlige partier unntatt FrP var positive til prinsippet om et kjærlighetsvisum og stemte for at dette skal behandles i sammenheng med at det kommer en ny utlendingslov.

Seier
– Dette er en delseier for Venstres forslag om kjærestevisum. Jeg forutsetter at Bjarne Håkon Hanssen følger Stortingets flertall og får på plass en ordning med kjærestevisum når han fremmer forslag til ny Utlendingslov, sier Michelsen.

– Å inngå ekteskap uten å kjenne kjærestens hjemland og omgivelser er ofte vanskelig. Mange par vil heller ikke ta sjansen på å gifte seg før begge kjenner hverandres hjemland, avslutter Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**