Oppfordrer AP til klimakutt: Klimapolitikken er et verdivalg

– Når APs landstyre nå skal behandle klimaspørsmål vil jeg oppfordre Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiets medlemmer til å tenke nøye gjennom hva de i realiteten behandler. Klimapolitikken handler først og fremst om et verdivalg, ikke om kvoter og avgifter, uttaler Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Klimapolitikk handler om verdivalg, ikke om kvoter og avgifter, mener Venstres Gunnar Kvassheim

Klimapolitikk handler om verdivalg, ikke om kvoter og avgifter, mener Venstres Gunnar Kvassheim
Foto: Luth

Gunnar Kvassheims oppfordring kommer som følge av at Arbeiderpartiets landstyremøte i dag behandler klimaspørsmål. Klimasaken har i den siste tiden blottlagt stor intern uenighet innad i regjeringen.

Verdivalg
– På den ene siden står solidaritet og støtte med de menneskene som vil rammes hardest av klimaendringene. På den andre siden står krav om kortsiktig økonomisk gevinst og nulltoleranse for omstilling i industrien, legger Kvassheim til.

Krever konkrete klimamål
– Dette er det klimapolitikken egentlig handler om. Ikke om hvem som skal betale hva for ulike kvoter eller hvor høye avgiftene skal være. Jeg oppfordrer derfor Arbeiderpartiet og Jens Stoltenberg til å akseptere at vi må sette oss konkrete mål i klimapolitikken om å kutte utslippene, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**