Kompetanseår utredes i Stavanger

Etter iniativ fra bystyrepresentant Helge Solum Larsen blir Venstres forslag om å innføre et kompetanseår for lærere i Stavangerskolen utredet videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I Formannskapsmøtet i Stavanger kommune torsdag 8. feburar reiste bystyrerepresentant Helge Solum Larsen fra Venstre forslaget om å utrede muligheten for å innføre et kompetanseår for lærere i Stavangerskolen. Saken er nå oversendt administrasjonsutvalget i kommunen for oppfølging.

Helge Solum Larsen

Foto: Vidar Grundetjern

– Det er nødvendig for lærerne å ha mulighet til å systematisk fornye og komplettere sin fag- og yrkeskompetanse. Dersom Stavangerskolen skal være best i landet er dette et viktig og nødvendig tiltak, sier Solum Larsen.

Øke kompetanse
– Innføringen av kompetanseår vil blant annet bidra til å øke lærernes kompetanse, bidra til at kontakten mellom skole og øvrige deler av samfunnet forsterkes, samt sikre at lærerne får den motivasjon og kunnskap som kreves for å være lærer i dagens samfunn. Samtidig kan tiltaket bidra til at det blir enda mer attraktivt å være lærer i Stavangerskolen, noe som er nødvendig i forbindelse med ytterligere rekruttering til yrket. Ordningen kan også føre til at lærere står lenger i arbeid, noe som vil være nødvendig for å avhjelpe lærermangelen de kommende årene, påpeker Solum Larsen.

Les mer om saken hos NRK Rogaland og i Utdanning.

Kompetanseår også i Oslo og Bergen
Venstres medlem i Kirke- Utdannings- og Forskningskomiteen på Stortinget, Odd Einar Dørum, er også svært fornøyd med at forslaget om et kompetanseår for lærere blir utredet videre i Stavanger.

– Venstre har jobbet målrettet med forslaget om kompetanseår for lærere, og tidligere fått tilslutning for dette i både Oslo og Bergen. Derfor er det svært gledelig at vi nå får til dette i Stavanger også. Jeg lover at Venstre ikke gir opp kampen for å få til en nasjonal ordning med kompetanseår, selv om de rødgrønne stemte ned dette forslaget da det ble behandlet i Stortinget i fjor høst, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**