Fjern arbeidsgiveravgiften for lærlinger

Ved skolestart høsten 2006 sto over 8000 elever i den videregående skolen uten lærlingplass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Hordaland Venstre krever at regjeringen fjerner arbeidsgiveravgiften for lærlinger og at lærlinger får en skattefri lønnsutbetaling slik at offentlige og private arbeidsgivere får et incentiv til å ansette fra en sårbar yrkesgruppe, mener årsmøtet.

Meningsløst
Hordaland Venstre mener det er meningsløst å skattlegge lærlingplasser, all den tid dette er en viktig del av videregående opplæring for mange.

– Dagens løfter og garantier har ikke vist seg å være tilstrekkelige for å sikre nok plasser. Et moderne og fremtidsrettet system hvor offentlige og private arbeidsgivere blir stimulert til å opprette lærlingplasser vil fungere bedre enn dagens sosialdemokratiske ordning, mener årsmøtet.

Mangel på lærlingplasser
– De siste årene har stadig flere elever valgt yrkesfaglig utdanning. Denne tendensen gjør at mangelen på lærlingplasser vil bli enda mer prekær i årene som kommer, mener årsmøtet.

Yrkesfag har lenge blitt neglisjert i debatten om videregående opplæring. Norge vil trenge yrkesfaglig kompetanse også i fremtiden, og Hordaland Venstre mener det er nødvendig å ta denne problemstillingen på alvor.

Hordaland Venstre krever derfor:
– at arbeidsgiveravgiften for lærlinger fjernes.
– at det offentlige ansetter flere lærlinger.
– at rådgivningstjenesten ved videregående skoler styrkes slik at alle elever får god kjennskap til de ulike utdanningsmulighetene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**