Ta vare på verdensarven

Årsmøtet vedtok i dag en uttalelse om å nominere Tyssedal, Odda og Rjukan til UNESCOs verdensarvliste. Forslaget kom fra tredjekandidat til fylkestinget og kommunestyrerepresentant i Odda, Inge Børslien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Odda / Tyssedal er en av de stedene i landet der vi best kan å ta vare på industrikulturarven, som utviklet Norge til en moderne nasjon i det forrige århundre. Odda Smelteverk gav opphav til utbyggingen av vannkraften i Tyssedal.

– Derfor må et representativt utvalg av bygninger og produksjonsanlegg bevares på det nedlagte Odda Smelteverk, mener Hordaland Venstre.

Kulturarven
Behovet for bevaring omfatter ca. 5 av 160 mål på Smelteverkstomta. Denne kulturarven i Odda har nasjonal og internasjonal verdi.

– Det er et nasjonalt ansvar å bevare den som levende kulturminne, og Staten må derfor bære de fulle kostnadene ved bevaring og tilrettelegging. En slik bevaring som levende kulturminne vil i seg selv gi opphav til nye arbeidsplasser innenfor undervisning, handel og turisme, mener Hordaland Venstres årsmøte

UNESCOs verdensarvliste
Hordaland Venstre ser på bevaring av et representativt utvalg bygg på Smelteverkstomta som viktig bidrag for utvikling av det øvrige næringslivet i Hardanger.

Regjeringen må snarest nominere Tyssedal, Odda, Rjukan til UNESCO verdensarvliste, mener årsmøtet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**