Møteplan for første halvår 2008

Alle møter holdes hos Unni Steen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


14. april
Styre — gruppe møte

21. mai
Styre — gruppe møte

13. juni NB ! Dato
Styre — gruppe møte avsluttning på 1. halvår

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**