Folkevalgte 2007 – 2011

Selv om Venstre er bygdas minste parti fikk Bardu grønne Venstre flere folkevalgte ved valget 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Folkevalgte 2007 — 2011

Kommunestyret: medlem Vilhelm Kjelsvik
Varamedlemmer: 1. vara Toril Kjelstrup
2. vara Gerd Alveberg

Formannskapet: 4. vara Vilhelm Kjelsvik

Planteknisk utvalg: medlem Toril Kjelstrup

Det ble også enkelte andre verv i nemnder og utvalg

Oppdatert 10. februar 2008
Etter omvalg 7. februar 2008 ble resultatet for Venstre redusert ved at Venstre tapte det faste medlemmet i planteknisk utvalg, Toril Kjelstrup. Hun fortsetter riktig nok som 1. vara, men det er et stort tap for Bardu Venstre og vil få konsekvenser. Vilhelm Kjelsvik ble valgt som 2. vara til formannskapet.

Senere er Toril Kjelstrup valgt som fast medlem i byggekomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**