Ingebjørg Nordbø

Ingebjørg Nordbø er kommunestyrerepresentant og 2. kandidat til kommunevalet i 2011.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Ingebjørg Ø Nordbø

Foto: Per Espen Fjeld

Ingebjørg Nordbø (f. 1955) er i denne perioden medlem av kommunestyret og utvalet for plan, teknikk og næring (PTN) og leder av Takstnemnda. Ho blei valgt som leder av Bø Venstre i januar 2012. Ho har markert seg som ein uredd talsperson i miljøspørsmål, og har særleg vore engasjert i utviklinga av Evjudalen og på Lifjell.

Ingebjørg er no kaféansvarleg på Gullbring Kulturanlegg og har tidligare vore sjølvstendig næringsdrivande i mange år, som eigar og drivar av Roxy platebar og Roxy kaffebar. Ho har og hatt vikariat som dagleg leiar av Telemarkfestivalen.
Ho er også med som styremedlem i Bø Kunstforening, Bø jazzklubb og Bø Museum og er også med som pådrivar for arrangementet "Bøker i Bø".

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**