Lytt til FN

Venstre reagerer på at Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen synes å ønske å sette munnkurv på FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR). I stedet for å forsøke å kontrollere hva FN sier om norsk flyktningpolitikk, burde ministeren heller lytte til de rådene FN gir.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Politisk uttalelse fra Venstres landsstyremøte 24.-25. februar 2007.

Arbeids- og inkluderingsministeren har oppgitt at det eksisterer en avtale mellom han og høykommissæren om at Norge skal bli informert på forhånd når FN vil uttale seg om Norge. Dette kom frem i et brev til høykommissæren, etter at FN i desember i fjor kritisert Norge for at landet ville sende asylsøkere tilbake til sentrale deler av Irak. I brevet heter det: “Vi forventer at medieutspill fra det globale organet først når norske myndigheters bord, før noen i FN uttaler seg om norsk asylpolitikk”.

Venstre er opprørt over tilsidesettelsen av FN anbefalinger i flyktningpolitikken. Regjeringen har lagt til grunn at asylpraksis som er i strid med anbefalinger fra FNs Høykommissær for flyktninger, skal prøves av Utlendingsnemndas særskilte organ for prinsipielle saker, Stornemnda. Dette kan være en ryddig og formell prosess for å avgjøre hvordan norske myndigheter skal forholde seg til FNs anbefalinger for ulike nasjonalitetsgrupper.

Prinsipalt burde Norge heller følge FNs anbefalinger. Venstre frykter at å utfordre FN også innebærer å utfordre grunnleggende standarder for human behandling av mennesker på flukt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**