– Fortsatt CO2-usikkerhet om Mongstad

– Dagens stortingsproposisjon om Mongstad bidrar til fortsatt usikkerhet om tidspunktet for og hvordan klimagassutslippene fra anlegget skal håndteres. Det er galt å bygge anlegget uten et krav om rensing fra dag en. Resultatet blir stor usikkerhet og dragkamp om både teknologivalg og hvem som skal betale, uttaler Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: Frode Fjeldstad

Venstres miljøpolitiske talsmann mener sporene fra Kårstø skremmer. Løftene om Kårstø-rensing i 2009 har regjeringen forlatt. Det dukker med jevne mellomrom opp nye momenter som brukes som argument for stadige utsettelser.

– Det er beklagelig at rensing både på Kårstø og Mongstad er skjøvet ut i tid. Dette til tross for at løsninger er tilgjengelig, som kunne gitt CO2-rensing tidligere, påpeker Kvassheim.

Venstre er ikke overbevist om at etableringen av et statsforetak er den riktige veien å gå for å få realisert gode CO2-håndteringsprosjekt.
– Et bedre alternativ kan være et selskap, hvor staten sammen med andre aktører bidrar til at ny teknologi raskest mulig blir lønnsom. Det er grunn til å frykte at et statsforetak i denne sammenhengen blir en aktør som ensidig får som rolle å ta regningen, avslutter Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**