– Svikter miljømålene

Venstres Gunnar Kvassheim mener regjeringen på område etter område går bort fra sine miljømålsettinger. – Miljøvernministeren ville i Stortinget i dag ikke bekrefte om regjeringen er like ambisiøse som EU, når det gjelder bruk av klimavennlig biodrivstoff. Dermed går det mot brudd på enda et mål i Soria Moria-erklæringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kvassheim mener dette nå føyer seg inn i en rekke av brutte lovnader, som tegner et bilde av en regjering som ikke gjør Norge til et miljøpolitisk foregangsland. Venstre har foreslått å etablere et nasjonalt mål om 5,75 prosentandel biodrivstoff innen 2010. I et vedtatt direktiv legger EU opp til den samme målsetningen. Dette er også et av løftene fra Soria-Moria.

Påbud viktig
– Omsetningspåbud er et tiltak for å bidra til å nå dette målet. Både Statens forurensingstilsyn (SFT) og Lavutslippsutvalget har anbefalt omsetningspåbud av biodrivstoff. Så tidlig som i 1987 ble det innført påbud om at bensinstasjonene skulle tilby blyfri bensin, og dette bidro til en markant miljøforbedring. Derfor er omsetningspåbud et viktig virkemiddel for bedre miljøløsninger, sier Gunnar Kvassheim.

Fem punkt for miljø
Kvassheim trekker frem fem miljøpunkter der regjeringen svikter. Punktene er konkrete mål i regjeringens Soria Moria-erklæring.
– Det blir ingen miljøoffensiv ved å droppe konkrete krav. Alle må bidra for at Norge skal redusere sine klimautslipp, dette krever at regjeringen følger opp sine løfter, påpeker Kvassheim.

1) Etablere mål for bruk av biodrivstoff i tråd med EU-direktiv. 5,75 prosent i 2010.
>> Målsetting fra som Soria Moria brytes. Regjeringen vil ikke forplikte seg til konkrete mål. Venstre vil ha et omsetningspåbud for biodrivstoff, og nasjonal målsetting på 5,75 prosent i 2010.

2) Rensing av gasskraftverket på Kårstø skal på plass innen 2009.
>> Målsetting fra Soria Moria som er brutt. Det blir rensing tidligst fra 2011/12. Venstre vil ha rensing så fort som mulig.

3) Alle gasskraftverk skal baseres på CO2-fjerning.
>> Målsetting fra Soria Moria, men brytes på Mongstad. Venstre vil ha rensing fra dag 1.

4) Norge skal vedta konkrete klimamål.
>> Målsetting fra Soria Moria, som enda ikke er fulgt opp. Venstre vil kutte utslippene med 30 prosent innen 2020.

5) Støyplagene skal reduseres med 25 prosent i forhold til 1999-nivået innen 2010.
>> Målsetting fra Soria Moria, men som regjeringspartiene ikke har sluttet seg til i Stortinget. Venstre mener løftet skal holdes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**