Vil ha en positiv grunnholdning i sosialpolitikken

– Det må på plass en ny grunnholdning i sosialpolitikken basert på et positivt menneskesyn der det tas i bruk positive virkemidler som inkluderer, motiverer og ansvarliggjør brukeren til å ta i bruk egne evner og krefter for virkeliggjøring av egne mål og muligheter, kommenterer André N. Skjelstad etter behandlingen av velferdsmeldingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Stortinget. Løvebakken

Foto: © Stortinget/foto: Yvonne Haugen

Stortinget diskuterte vedtok i dag meldingen om arbeid, velferd og inkludering (Innst. S. nr. 148 (2006-2007), jf. St.meld. nr. 9 (2006-2007)). Det er grunnleggende enighet mellom de politiske partiene i forhold til velferdsmeldingen Stortinget debatterte.

Positive
– Venstre er positive til det vi oppfatter som en ny grunnholdning, nemlig at det fokuseres på hva mennesker kan og kan være i stand til, i stedet for hva de ikke kan, uttaler Venstres sosialpolitiske talsmann, André N. Skjelstad.

Venstre er opptatt av at rommet for den enkeltes frihet utvides og gir nye muligheter til menneskelig vekst. Samtidig må vi finne fellesskapsløsningene som virker, og som tar vare på både frihet, ansvar og solidaritet.
– Det må være tillatt å si at forventningene om en helt ny politikk som de rødgrønne lovet ikke er blitt innfridd, men så lenge regjeringen bygger sin politikk på rammeverket som den forrige la opp til så er vi fornøyd med det, sier Skjelstad.

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Bekymret
Venstre er samtidig bekymret over en sortering av mennesker i den mest vanskeligstilte gruppen i vårt samfunn. En stor andel sosialklienter har sammensatte lidelser knyttet til rus og psykiatri.
– Disse må få den nødvendige hjelp til å mestre sine liv. Det må på plass en ny grunnholdning i sosialpolitikken basert på et positivt menneskesyn der det tas i bruk positive virkemidler som inkluderer, motiverer og ansvarliggjør brukeren til å ta i bruk egne evner og krefter for virkeliggjøring av egne mål og muligheter, påpeker Skelstad.

Fattigdomsfelle
– Venstres støtter ikke kvalifiseringsprogrammet fordi vi mener at det kun gavner de mest ressurssterke. Å komme seg ut av fattigdomsfella handler ikke bare om å få tilført mer penger, men om å komme ut av den situasjonen en befinner seg i.

– Det viktigste må være å gi alle en mulighet til å bli sett som individer å finne løsninger som sikrer en bedre eller mer stabil tilværelse. Derfor mener Venstre at det er en bedre løsning å satse på en borgerlønn, en garantert minsteinntekt som kan gi alle langtidsmottagere av sosialhjelp en bedre mulighet. Venstre mener at bruk av individuell eller personlig plan sammen med borgerlønn vil gi gode individuelle løsninger, avslutter Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**