Korte fakta om Venstre

Venstre er Norges eldste parti, og ble stiftet den 28. januar 1884. Venstre har ca 550 kommunestyrerepresentanter og to stortingsrepresentanter. Til kommunevalget i 2011 stiller Venstre til valg i 311 kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Venstres ledertrio, Trine Skei Grande, Helge Solum Larsen, Ola Elvestuen

Foto: Venstre

Etter lokalvalget i 2007 fikk Venstre 13 ordførere, 28 varaordførere og 2 fylkesvaraordførere. Venstre har to stortingsrepresentanter: Trine Skei Grande og Borghild Tenden. Skei Grande er partileder, og Helge Solum Larsen og Ola Elvestuen er nestledere.

• Les: Ordføreroversikt i Venstre

Medlemsvekst
Ved utgangen av 2010 hadde Venstre 8632 medlemmer. Partiet har hatt jevn medlemsvekst i 8 år på rad.

• Les: Medlemsvekst for 8. år på rad
• Les: Historisk medlemsvekst

Sterk listerekord til kommunevalget
Venstre stiller liste i 311 kommuner i 2011. Ikke siden 70-tallet har partiet stilt flere lister til et lokalvalg, og 6877 personer stiller til valg for Venstre. I 2007 fikk Venstre 5,9 prosent av stemmene, og gjorde da sitt beste lokalvalg siden partisplittelsen på Røros i 1972.

• Les: Stiller lister i flere kommuner

Brosjyrebilde 2011: Venstres ledertrio: Trine Skei Grande, Helge Solum Larsen og Ola Elvestuen.

Foto: Venstre

Ideologi og politikk
Venstre er Norges eldste parti, og ble stiftet den 28. januar 1884. Venstre er Norges sosialliberale parti. Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og vi er utålmodige etter rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Den sosiale liberalismen vokste fram på 1800-tallet, med krav om en aktiv stat for å skape sosial rettferdighet og reell frihet for alle. Når Venstre dannes i 1884 er frihet for den enkelte supplert med ansvar for hverandre som den sosiale liberalismens kjerne. Dette danner grunnlaget for innføringen av folkestyret, utbyggingen av den offentlige skolen og begynnelsen på velferdsstaten.

• Last ned brosjyre 2011: (bokmål) (nynorsk)

Venstres oppslutning
Ved valget i 2009 fikk Venstre en oppslutning på 3,9 prosent, og falt dermed under sperregrensen. Partiet fikk to representanter på Stortinget, Trine Skei Grande (Oslo) og Borghild Tenden (Akershus). I lokalvalget i 2007 fikk Venstre 5,9 prosents oppslutning, og i Stortingsvalget i 2005 ble oppslutningen 5,9 prosent.

• Les: Venstres historie

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**