Listen til kommunestyrevalget levert

Tjøme har igjen et sosialliberalt alternativ ved høstens kommunestyrevalg. Liste med 11 navn er i dag innlevert til valgstyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Pressemelding fra Tjøme Venstre 30. mars 2007:
Tjøme Venstre har i dag den glede og meddele at vi stiller liste med 11 kandidater til kommunevalget.

Etter 16 år i dvale var tiden overmoden for et sosialt liberalt alternativ på Tjøme.

 Fra v: Monica Hofer Augheim, Siw Andresen Larsen, Gunnar Lehne, Roar Jonassen

Fra v: Monica Hofer Augheim, Siw Andresen Larsen, Gunnar Lehne, Roar Jonassen

Valg programmet vil bli presentert i en egen pressemelding i slutten av april.

Vi ønsker på dette tidspunkt å "lekke" en sak fra valg programmet : Tjøme Venstre vil arbeide for at en politisk behandling av boplikten avgjøres ved en bindene folkeavstemming.
Vi ønsker med dette på et tidlig tidspunkt klart å markere vår holdning til dette spørsmålet for den kommende valgperioden.

4 av listekandidatene kommer fra Tjøme Fremskrittsparti

Vennlig hilsen
Siw Andresen Larsen
Leder Tjøme Venstre

Saken er omtalt i Øyene, klikk her.


Den fullstendige listen ser slik ut:

1 Siw Andresen Larsen, 1967, Ormeletveien 108, 3145 Tjøme
2 Gunnar Lehne, 1957, Gamleveien 10, 3145 Tjøme
3 Monica Hofer Augheim, 1968, Jørestrandveien 23, 3148 Hvasser
4 Roar Jonassen 1965, Kirkerønningen 8 A, 3145 Tjøme

5 Vibeke Andersen, 1968, Eikeliveien 17, 3145 Tjøme
6 Rita Sundseth Eriksen, 1966, Haugsveien 59, 3145 Tjøme
7 Hilde Veili Jonassen, 1960, Kirkerønningen 8 A, 3145 Tjøme
8 Unni Sollie, 1971, Kirkerønningen 42 A, 3145 Tjøme
9 Odd Nilsen, 1947, Nesgårdsveien 10, 3148 Hvasser
10 Arild Strand, 1947, Medøveien 57, 3145 Tjøme
11 Kjell Alstadheim, 1941, Kringlene 22, 3145 Tjøme

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**