Ber landsmøtet gå for ubåtheving

– Ubåtvraket som ligg utanfor Fedje representerer eit miljøtrugsmål og skapar uro hjå innbyggjarar. Det seier fylkesleiar i Hordaland Venstre, Sølvi Mangerøy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Drøye tre timar før start ønsker Mangerøy delegatane velkommen til Venstre sitt landsmøte. Ho har i eit resolusjonsforslag bede om tilslutning til at u-båtvraket utanfor Fedje skal hevast dersom miljøtrugsmålet skal fjernast. Landsmøtet startar behandlingen av resolusjonane lørdag.

– Vraket, som inneheldt mengder med giftig kvikksølv, trugar havmiljø og fiskeri. I tillegg skapar det stor uro og bekymring for innbyggjarar langs heile vestlandskysten. Den einaste måten å fjerna miljøtrugsmålet heilt og skapa ro og tryggleik i området, er at ubåtvraket vert heva og fjerna, seier Sølvi Mangerøy

Ho meiner det fins kompetase til å heva vraket på ein miljømessig forsvarleg måte. Det som manglar er politisk vilje hjå regjeringa.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**