EU inn i lokalvalgkampen

— Europadebatten må inn i lokalvalgkampen, mener Boye Bjerkholt, leder i Skedsmo Venstre. Under behandlingen av nytt prinsipprogram på Venstres landsmøte i Bergen til helgen, vil partiet blant annet ta stilling til Norges forhold til EU.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Bjerkholt mener at det er viktig å føre en løpende debatt om Norges tilknytning til EU. Han peker på at mer enn 70 prosent av alle saker i norske kommunestyrer er EØS-relevante. Det betyr at det i et gjennomsnittlig kommunestyremøte er det kun 3 av 10 saker som ikke er påvirket av vedtak som er gjort av EUs folkevalgte. — Disse vedtakene tas på politiske arenaer som Norge har valgt å ikke delta på fordi vi ikke er medlem, men allikevel griper de inn i hverdagen til folk, sier Bjerkholt.

— EØS-avtalen har sikret norske økonomisk interesser og gir oss tilgang på mange gode løsninger, fordi det ofte blir gode løsninger når mennesker fra 27 forskjellige land setter seg ned for å finne ut hvordan de kan lage et bedre Europa sammen. Men det bekymrer meg at det er ingen som representerer norske velgere i diskusjonene, både fordi det kan føre til at viktige stemmer ikke blir hørt og at man dermed kan få urimelige lokale utslag, men også fordi jeg tror Norge kan ha mye å bidra med. Vi må ikke bare diskutere for eller mot EU, men også gå inn i saksdebattene som foregår innad i EU i stedet for å vente på at de andre skal bestemme seg før vi følger etter, utdyper Bjerkholt.

Han mener den norske debatten om tjenestedirektivet eksemplifiserer alt som er galt med hvordan Norge forholder seg politisk til EU. — For fem år siden var tjenestedirektivet ute på høring i Sverige. I desember i fjor, etter at EU hadde vedtatt endelig utforming basert på tusenvis av innspill fra fagforeninger og næringsliv, og etter et bredt kompromiss fra høyre til venstre i Europaparlamentet, legges direktivet endelig ut på høring i Norge. Men da er det for sent! Det nytter ikke å engasjere seg i debatten etter at vedtaket allerede er gjort, sukker Bjerkholt.

Venstres prinsipprogramkomité har innstilt på at Norge bør bli medlem av EU, “av hensyn til vårt eget demokrati og til ønsket om å påvirke nasjonal og internasjonal politikk i liberal retning”.

— Jeg håper landsmøtet vil følge komitéens innstilling, men uansett utfall i denne omgang tror jeg det er sunt å kunne lufte prinsipielle argumenter om å møte felles utfordringer med felles løsninger, og viktigheten av å delta på de arenaene der vår felles europeiske fremtid utformes, avslutter Bjerkholt.

For ytterligere kommentarer, kontakt:
Boye Bjerkholt
93412869

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**