Uttalelse: Fremtiden kan bli en ren fornøyelse

Norge må ta en lederrolle i de internasjonale klimaforhandlingene. Som et av verdens rikeste land, der rikdommen er skapt ved utvinning av olje og gass, har vi et spesielt ansvar i å gå foran i klimapolitikken — både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Venstre støtter konklusjonene i Lavutslippsutvalgets innstilling og ønsker raskt å få på plass et bredt klimaforlik i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


FNs nylig framlagte klimarapport slår fast at klimaendringene er menneskeskapte. Dersom vi ikke handler nå, vil vi stå ovenfor store endringer med svært alvorlige konsekvenser. Klimaendringene kan legge store landområder under vann, gi et mer ekstremt vær og drive millioner av mennesker på flukt. Jo lenger vi venter, jo større blir de negative konsekvensene. Tar vi grep nå, kan framtiden bli en ren fornøyelse.

Klimaendringene vil også gi sterke utslag i nord. Norge har på bakgrunn av råderetten her et spesielt ansvar for å styrke klimaforskningen og skape bærekraftig utvikling basert på miljøteknologi i nordområdene.

Venstre stiller seg bak Lavutslippsutvalgets tiltakspakke for inneværende stortingsperiode. Ut over dette vil Venstre i løpet av 2007 ta initiativ til å:

– Få på plass et bredt klimaforlik på Stortinget, med mål om å redusere utslippene med 30 % i forhold til Kyoto-forpliktelsene innen 2020, og hvor en vesentlig del av reduksjonene tas nasjonalt.
– Oppfordre alle kommuner og fylkeskommuner til å etablere lokale handlingsplaner for en overordnet energi- og klimapolitikk.
– Gjøre klimavennlig drivstoff tilgjengelig for folk i alle landets kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**