Vil doble støtte til demokratiforkjemperne i Hviterussland

Lars Sponheim (V) tok til ordet for å doble støtten til demokratiforkjemperne i Hviterussland. – Dette er helt nødvendig for å motvirke den isolering som president Aleksandr Lukasjenko utsetter befolkning for, sa Sponheim i sin innledning til Venstres landsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Utenriks, miljø

Foto: Luth

Gjester fra Hviterussland
Til dette landsmøtet har vi to gjester fra Hviterussland. Både Venstre og Unge Venstre har gode kontakter i demokratibevegelsen, og Sponheim uttrykte støtte og motivasjon til de som kjemper for å rive det siste diktaturet i Europa.

– For det er ikke mulig å være nøytral mellom demokrati og diktatur. Mellom frihet og undertrykking eller mellom rettsstat og terror. En liberal utenrikspolitikk er krystallklar i sine meninger og modig i handling og virkemiddelbruk, sa Sponheim til gjestene fra Hviterussland.

Venstre krever at den norske regjering
– gir direkte økonomisk støtte til den hviterussiske opposisjonen
– forenkler retningslinjene for støtte til norske organisasjoner som har samarbeid med opposisjonelle grupper i Hviterussland
– tilbyr studentasyl til hviterussiske studenter som har mistet studieplassen sin for deltakelse i ulovlig politisk aktivitet
– legger press på Russland til å spille en mer konstruktiv rolle for å styrke demokratiet i Hviterussland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**