– Vil ha bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende

I sin tale til Venstres landsmøte, lanserte Venstres leder Lars Sponheim et forslag om å la selvstendig næringsdrivende få rett til å velge et bunnfradrag på linje med vanlige lønnstakeres minstefradrag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Lars Sponheim taler til landsmøtet

Foto: Frode Fjeldstad

I dag må selvstendig næringsdrivende bruke en masse tid på å dokumentere hvert eneste krone som går til fradrag på bunnlinjen: Hver pølse, hver penn, hver kaffekopp, hver telefonsamtale må dokumenteres. Tenk på hvor mye tid som kan frigjøres dersom de som har utgifter på 50-60.000 årlig heller kan velge å bruke et bunnfradrag. Her lanserer jeg en enkel, men målrettet forenklingsreform, hilsen Venstre.

Forenkling og fleksibilitet
Sponheim la vekt på at Venstres næringspolitikk handler om å legge til rette for det nye næringslivet vi skal leve av i framtiden. Det handler om forenkling, om fleksibilitet — ikke minst for gründere og selvstendig næringsdrivende.

Venstre har lansert en rekke forslag i Stortinget de siste årene — som uten unntak har blitt stemt ned av regjeringspartiene. Dette forslaget skal vi gjenta i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett som Stortinget skal behandle denne våren. Det bør få flertall, sa Sponheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**