Vil ha satsing på vindmøller til havs

Norge må vise internasjonalt lederskap i klimapolitikken. Derfor må vi ligge i front innen utviklingen av fremtidsrettede løsninger basert på fornybare kilder. Derfor vil Venstre foreslå å etablere en nasjonal strategi for utvikling av vindkraft til havs, såkalte havmøller, uttaler Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 I fremtiden ser Venstre for seg at vindmøllene også er plassert til havs, og genererer enorme mengder kraft.

I fremtiden ser Venstre for seg at vindmøllene også er plassert til havs, og genererer enorme mengder kraft.
Foto: Ellen Kvalsund

– Flere Norske selskaper, deriblant Norsk Hydro, utvikler nå slik teknologi. Forskningsmiljøene mener også disse løsningene har et enormt potensial. Dersom vi i dag satser, kan vi en gang i fremtiden se for oss vindparker langt til havs som forsyner både offshoreinstallasjoner og landet for øvrig med kraft, uten at det kommer i konflikt befolkning eller dyreliv, legger Kvassheim til.

– For å ta et eksempel. Dersom man bygger ut én blokk på norsk sokkel med havmøller, kunne man erstatte alle gasskraftverkene på offshoreinstallasjonene med miljøvennlig vindkraft. Da har vi virkelig gjort en klimajobb. Disse løsningene kan også eksporteres til andre land, og gi grunnlag for arbeidsplasser og verdiskapning i fremtiden. Derfor mener Venstre at staten må ta et ansvar og bidra til realisere slike løsninger, sier han.

Forventer søtte fra regjeringen

Regjeringen har nylig satt ned et utvalg som skal utrede bruk av thorium til energiproduksjon.
– Det er uforståelig at regjeringen utreder å bygge ut atomkraft i Norge. Dette er feil fokus. Mulighetene for miljøvennlig energiproduksjon og verdiskapning ligger bokstavelig talt rett utenfor stuedøren vår, og langt nærmere i tid enn thorium-løsninger. Jeg forventer derfor at regjeringspartiene støtter forslaget vårt, avslutter Kvassheim.

Forslag i Stortinget
Venstre vil på mandag i foreslå en nasjonal strategi for utvikling av vindkraftproduksjon basert på havmøller. Som et ledd i en slik offensiv satsing mener Venstre det bør vurderes:
– å etablere et senter for forskningsdrevet innovasjon innenfor vindkraft basert på havmøller
– å opprette en ordning for investeringstøtte til demonstrasjonsanlegg basert på havmøller.
– å pålegge alle offshorelisenser å utrede løsninger for fornybar kraftproduksjon til havs som klimatiltak.

Last ned forslaget om en satsing på vindkraftproduksjon basert på havmøller her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**