Venstre vedtok skolepolitisk manifest

På helgens landsmøte vedtok Venstre et skolepolitisk manifest. — Skole er en av Venstres hovedsaker foran høstens valgkamp. Og for Venstre er nøkkelen til en bedre skole å satse på kunnskap, sier utdanningspolitisk talsmann Odd Einar Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kunnskap og dannelse

Odd Einar Dørum

Foto: Rune Kongsro

– Med manifestet er vi godt rustet både lokalt og nasjonalt foran høstens valgkamp, sier Dørum.
– Skolen er og skal være en av våre viktigste allmenndannende samfunnsinstitusjoner, både som demokratibygger, kunnskaps- og kulturbærer. Et underliggende stikkord for Venstres skolemanifest er tillit, fremhever Dørum.
– Venstre har en grunnleggende tro på at de beste løsningene utvikles lokalt. Dette krever at vi gir folk tillit. Folk som blir vist tillit tar også ansvar. Lokal kreativitet og skaperkraft skal dyrkes frem, ikke kveles av direktiver ovenfra, sier Dørum.

Innholdet i skolemanifestet
Blant de viktigste elementene i manifestet er:

>> Nasjonale rammer for skolens innhold, men langt mindre detaljstyring fra staten innenfor disse rammene.
>> Omlegging og utvidelse av lærerutdanningen til fem år
>> Sikre rekruttering av realfag- og språklærere
>> Mer fordypning og strengere praksiskrav for lærerstudentene
>> Gradvis innføre et kompetanseår for lærere
>> Innføre seniortiltak for å sikre at lærere står lenger i arbeid
>> Sikre læreren stor pedagogisk frihet
>> Økt satsing på og en omstrukturering av rådgivningstjenesten
>> Legge til rette for en rådgiver-spesialisering som et eget og dedikert utdanningsløp
>> Styrke det spesialpedagogiske arbeidet i skolen — spesialpedagoger på hver skole
>> Fortsette med nasjonale prøver
>> Sikre regelmessig skolepolitisk debatt i folkevalgte organer
>> Økt satsing på mappevurdering
>> Styrke skolen som integreringsarena for minoritetsspåklige
>> Styrke yrkesfagene
>> Styrke kultursatsingen i skolen
>> Gi rektor større handlingsrom — styrke skolene med administrative funksjoner

Les det vedtatte manifestet her. NB! Forbehold for avsluttende korrektur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**