Dokument frå årsmøtet 2007

Her finn du årsmeldingar, fråsegner og anna frå årsmøtet som vart halde på Skei Hotell 17-18. februar

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Årsmelding Sogn og Fjordane Venstre 2006
les her

Årsmelding frå fylkestingsgruppa 2006
les her

Rekneskap 2006
les her

Fråsegner vedtekne på årsmøtet

– Forpliktande klimaplan for Sogn og Fjordane
les her

– Fjern ubåtvraket ved Fedje
les her

– Førdefjorden må verta referansefjord
les her

– Nye føringar for kabling av høgspentnettet
les her

– Silisium frå Svelgen til solcelleproduksjon.
les her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**