Mer folkestyre og mer lokal frihet

Flertallet i kommunalkomiteen bestående av regjeringspartiene og Venstre la i dag fram innstillingen om forvaltningsreformen. For Venstre har det vært viktig å bidra til et bredest mulig flertall for å sikre et robust mellomnivå i forvaltningen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Venstre mener et sterkt og desentralisert folkestyre er viktig for å balansere statens makt og en tiltagende sentralisering, sier kommunalpolitisk talsperson i Venstres stortingsgruppe Vera Lysklætt.

– De nye fylkene vil etter Venstres mening gi godt grunnlag for en styrket regional utvikling, bli en styrket samarbeidspartner for kommunene og vil også være i stand til å kunne ta imot ytterligere oppgaver fra staten, sier Lysklætt.

Venstre ønsker primært å flytte sykehusene tilbake til mellomnivået, men vil i første omgang avvente evalueringen av sykehusreformen.

Gjennomslag
Venstre har fått gjennomslag for følgende:
– Folkestyret og et desentralisert demokrati skal styrkes, bl.a. gjennom at fylkesmannen avgrenses til et tilsyns- og kontrollorgan. Regjeringen skal komme tilbake til spørsmålet om framtidig betegnelse på fylkesmannen
– Enhetsfylke kan bli modell der det er regional vilje til dette
– Et enklere Norge; – offentlig forvaltning skal forenkles og det ryddes i det statlige konglomeratet av ulike regionale statsorganer
– Får delta mer forpliktende i utredninger og lovarbeid i det videre arbeidet med reformen
– Å utrede en ny oppgave til kommunene; samordne og styrke miljøinformasjon. Arbeidet med å utforme denne oppgaven vil imidlertid starte så snart som mulig i stedet for å vente til etter 2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**