Skeptisk til spillregistrering og spillovervåking

Norsk Tipping ønsker å registrere alle som spiller på automater og pengespill. De skal få et elektronsk spillekort med en øvre grense.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Dette er enda et eksempel på elektronisk registrering og overvåking av borgerne. Spillregistreringen vil innebære full overvåking av spilleatferd, fra sekund til sekund og på alle terminaler, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande.

Sak for Personvernkommisjonen?
Venstre har nylig foreslått og fått gjennomslag i Stortinget for en Personvernkommisjon. Skei Grande mener en slik kommisjon er rett adressat for å se på et slik forslag.

– Utviklingen skjer i rekordfart og det er vanskelig å få en helhetlig oversikt over all den registrering og overvåking som finner sted. Hver for seg kan alle tiltak for økt sikkerhet, økt effektivitet og enklere saksbehandling ha fornuftige begrunnelser. Problemet er at så få ser helheten, sier Trine Skei Grande.

Det er ut fra ønsket om et slikt mer helhetlig grep at Venstre foreslo en Personvernkommisjon, som nå altså skal gå grundig inn i disse problemstillingene. Inntil det vil Venstre være svært restriktive med å innvilge nye tillatelser til registrering og elektronisk overvåking.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**