Utsatte klimaplaner svekker vår miljøtroverdighet

Regjeringen har nå varslet at de sektorvise klimahandlingsplanene er utsatt og ikke kommer til Stortinget før juni i år. – Dette betyr at Stortinget ikke vil få behandlet planene før opp mot jul. Det er åpenbart at dette skyldes indre uenighet i regjeringen, og at det er Arbeiderpartiet som er den største bremseklossen, uttaler Venstres Gunnar Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Klimautslippene truer miljøet. Det er pinlig at regjeringen solmer i klimapolitikken.

Klimautslippene truer miljøet. Det er pinlig at regjeringen solmer i klimapolitikken.
Foto: Luth

Alle partiene på Stortinget, med unntak av FrP, har gitt uttrykk for at de er positivet til et klimapolitisk forlik som skal danne grunnlaget for en langsiktig klimapolitikk i forbindelse med behandlingen av klimahandlingsplanene.

– Et slikt forlik må bygge på et klart måltall for reduksjoner, og forpliktelser til å sette i verk tiltak som gjør at en betydelig del av reduksjonene kan tas nasjonalt. Regjeringens sendrektighet innebærer at et eventuelt forlik om dette blir utsatt med et halvt år, poengterer Kvassheim.

– Dette betyr også at Norge vil bli stående uten svar når det blir stilt spørsmål om Norges klimapolitikk i de internasjonale klimaforhandlingene. Dette er stadig mer pinlig og stiller nordmenn i forlegenhet, legger Kvassheim til.

Venstre starter klimaoffensiv
I Stortingets spørretime i morgen, kommer Venstre til å sette klimaspørsmål på dagsorden med full tyngde. Alle de ti stortingsrepresentantene for Venstre vil ta opp miljø og klimapolitikk med statsrådene. Hensikten er å legge press på regjeringen og Arbeiderpartiet foran partiets landsmøte til helgen.

Gunnar Kvassheim vil følge opp utsettelsen av de sektorvise klimahandlingsplanene i sin spørrerunde med Miljøvernminister Helen Bjørnøy i den ordinære spørretimen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**