Venstre til kamp for lærerrekruttering i Finnmark

Venstre legger denne uka fram et forslag i Stortinget for å sikre et tilstrekkelig antall lærere i grunn- og videregående skole. Bakgrunnen er en stor bekymring for lærermangel i framtida. Tall fra Utdannningsforbundet dokumenterer at mer enn halvparten av lærerne i den videregående skolen i Finnmark er over 50 år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Vera Lysklætt på Venstres landsmøte

Vera Lysklætt på Venstres landsmøte

I forslaget peker Venstre også på at flere yrkesgrupper har kompetanse som trengs i skolen. Skolepoltikk var en viktig del av Venstres landsmøte i Bergen denne helga og Lysklætt tok opp Finnmarks situasjon spesielt der.

Lærerstipend
– Vi mener staten må legge forholdene til rette for å få bl.a. økonomer og ingeniører til å bli lærere. De har kompetanse som skolen trenger, sier Vera Lysklætt og fortsetter:
– Men nye yrkesgrupper trenger selvfølgelig pedagogisk tilleggsutdanning, før de kan jobbe som lærere. Her mener vi staten kan bidra gjennom å utbetale stipender for å ta tilleggsutdanning.

Mangel på lærere
Tallene fra Utdanningsforbundet baserer seg på KS’ lønns- og personalstatistikk. I Finnmark er mer enn halvparten av lærerne i videregående skole over 50 år. I løpet av en tiårsperiode vil vi måtte erstatte et betydelig antall lærere i den videregående skolen. Det er høyst usikkert om antallet nyutdannede lærere vil kunne kompensere for disse utviklingstrekkene. Bekymringen er også stor for rekrutteringen til grunnskolen.

Søkertallene til lærerutdanningene i Finnmark er meget lav. I år er det bare 8 førsteårsstudenter på lærerutdanningen ved Høgskolen i Finnmark. — Dette er dramatisk lavt, sier Lysklætt og viser til at det bare for få år siden var 40 førsteårsstudenter. På samisk Høgskole innførte man i 2003 kunn inntak av lærerstudenter annet hvert år, grunnet lave søkertall. – Det er et åpenbart behov både for en nasjonal og en fylkesvis plan for å rekruttere nye lærere, og i større grad beholde eldre lærere, sier Vera Lysklætt.

Venstres tiltak
Ifølge Venstre bør minst fire elementer vektlegges i en ny rekrutteringsplan for lærere:

1. Rekruttering av nye lærere: Gjøre læreryrket mer attraktivt og dermed få flere til å velge å bli lærere.

2. Rekruttering av lærere fra andre relevante yrker: Etablere særskilte pedagogiske kvalifiseringsstipend.

3. Tiltak for å styrke og sikre kompetansen hos lærere: Systematisk kompetanseheving er noe av det viktigste man kan gjøre for å beholde gode lærere og sikre kompetanse det er behov for i skolen. Innføre et kompetanseår for lærere i grunn- og videregående skole.

4. Seniortiltak for å beholde verdifull kompetanse i skolen: Ifølge tall fra Utdanningsforbundets medlemspanel ønsker så mange som tre av fire lærere å arbeide etter fylte 60 år, men mange opplever at det i liten grad legges til rette for dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**