Barnehagetilbud til alle

Venstre mener at barnehageplass til alle som ønsker det må gå foran en lav maksimalpris. Venstres mål for barnehagepolitikken er full barnehagedekning, mangfoldig, kvalitet og valgfrihet i tilbudet, samt lavere foreldrebetaling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Avdelingsleder i barnehager må ha pedagogisk utdannelse. Venstre mener at disse målene nås best gjennom at barnehageeierne og foreldrene gis tillit til å organisere tilbudet til beste for barna. Det er et bærende prinsipp for Venstre at barnehageprisene skal avgjøres lokalt — ut fra lokale forutsetninger, tilbud og særpreg.

En rigid makspris står i veien for målet om barnehageplass til alle som ønsker det. Det er viktig at barn får mulighet til lek og utfoldelse uten at det stilles store krav.

Venstre vil gi familier en reell mulighet til å velge andre løsninger. Venstre ønsker derfor å beholde kontantstøtteordningen som en liberal frihetsreform for de foreldrene som velger omsorgsløsninger som ikke mottar offentlige tilskudd.

Frivillig skolefritidsordning
Valgfrihet er viktig for Venstre. Skolen skal ikke være noe heldags oppbevaringssted for barn, men et sted å lære. Vi vil at foreldrene selv skal kunne bestemme om barna skal på et påfølgende tilbud etter skolen, slik skolefritidsordningen (SFO) er i dag. På samme måte som i barnehagepolitikken, vil Venstre at prisene på SFO avgjøres lokalt, men kommunene må få økte overføringer for å muliggjøre rimelige SFO-priser.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**