Bioteknologi og mat

Bioteknologi gir store muligheter — både medisinsk, for å bedre matproduksjonen og ikke minst i å utvikle nye næringer. Men bioteknologi reiser etiske dilemma og kan gi virkninger i naturen som vi ikke kjenner rekkevidden av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil derfor utvikle etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen, og forhindre utsetting av genmodifiserte organismer som er en risiko for økosystemet. Mat som inneholder genetisk modifisert materiale skal være tydelig merket slik at forbrukere har mulighet til å velge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**