Borgeren, staten og markedet

Venstres stat er ikke minimalstaten eller formynderstaten; Venstres stat er borgernes stat som styres gjennom borgernes makt og deltakelse. Det er ikke statens oppgave å løse alle menneskets utfordringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Det sosialliberale samfunnet forutsetter en god maktbalanse mellom enkeltmennesket, frivillig sektor og demokratiske fellesskapsløsninger ivaretatt av det offentlige.

Venstres bygger sin økonomiske politikk på markedsøkonomien. Forutsetningen for et velfungerende marked er politiske og juridiske spilleregler. Å bekjempe uheldig markedskonsentrasjon er avgjørende for å sikre fri og sunn konkurranse.

Venstre er opptatt av aktørers samfunnsansvar, enten det gjelder enkeltmennesker, institusjoner, fagforeninger eller bedrifter. At noe er lov eller etterspurt gjør det ikke nødvendigvis etisk forsvarlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**