Et fleksibelt arbeidsliv

Vi trenger et mer fleksibelt arbeidsliv. Industrialderens regulering av arbeidsmarkedet er ikke alltid i tråd med kunnskapsøkonomiens krav til fleksibilitet. Arbeidsmiljøloven skal sikre arbeidstagere et godt vern mot yrkesskader og utnytting.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Samtidig må loven tilpasses det nye arbeidslivets behov for fleksibilitet og individuelle løsninger. Venstre ønsker en arbeidslovgivning som balanserer bedriftenes behov for raske omstillinger med arbeidstagernes behov til forutsigbarhet og trygghet. Det bør i større grad åpnes for at arbeidstagere etter avtale med arbeidsgiver kan arbeide mer i deler av året, mot at dette kan tas ut som lenger ferie andre deler av året. Adgangen til timekontoordninger og gjennomsnittsberegning av arbeidstid bør utvides.

Venstre mener et fleksibelt arbeidsmarked er en forutsetning for at nytt næringsliv kan vokse fram. 60 % av de midlertidige ansatte er fast ansatt etter 2 år, og midlertidige ansettelser bidrar til å redusere langtidsledigheten. Venstre mener derfor det er riktig å myke opp regelverket for midlertidige ansettelser. Utleie og innleie av arbeidskraft bør fortsatt være tillatt.

De store omstillingene i arbeidslivet vil fortsette. Dette stiller nye krav til fleksibilitet og tilpasningsevne. Parallelt med oppmykningen av regelverket må vi passe på at det fins mekanismer som hindrer kynisk utnyttelse av arbeidstakere. Det er viktig at arbeidslivet gir den enkelte arbeidstaker frihet og trygghet i samsvar med sosialliberale tradisjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**