Livssynsfrihet

Hvert enkelt menneske er unikt og har sine grunnleggende og ukrenkelige rettigheter. Venstre vil på alle områder kjempe for at mennesker blir respektert på grunnlag av sin egenverdi og egenart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Samfunnet må sørge for at valgmuligheter for den enkelte faktisk er til stede, og avstå fra å gripe inn i den enkeltes liv på en krenkende måte.

Alle borgere skal kunne utøve sin religion eller ivareta sin identitet aktivt dersom den ikke hindrer overholdelse av lover og prinsipper som rettstaten, demokratiet og menneskerettighetene forutsetter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**