Nasjonalt løft for boliger til nyetablerere

For mange er det et tungt økonomisk løft å investere i bolig, spesielt for første gang. Særlig gjelder dette i de store byene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Markedet løser ikke disse problemene alene. Husbanken må rendyrkes som en bank for de som skal etablere seg for første gang, samt gi gode tilbud til grupper med spesielle behov.

For at flest mulig skal få mulighet til å eie sin egen bolig må det gis flere rimelige kommunale etableringslån og tilbys rimelige gjennomgangsleiligheter til vanskeligstilte. Det offentlige har et spesielt ansvar for å stille tomter til disposisjon for sosial boligbygging. Det må videre settes tidsfrister for byggestart for boligbyggere som har kjøpt billige tomter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**