Psykisk utviklingshemmede

Mennesker med utviklingshemming har den samme verdi, de samme grunnleggende behov og rettigheter som andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Utdrag fra: Venstres program for stortingsperioden 2005-2009

Venstre vil gi utviklingshemmede individuelt tilrettelagte tjenester og botilbud i sitt nærmiljø. Familier med psykisk utviklingshemmede må få gode tilbud om avlastningsordninger og tilbud om omsorgslønn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**