Venstre avslørte Senterpartiets gründerbløff

I forbindelse med behandlingen av eierskapsmeldingen i Stortinget i går ble Senterpartiets gründerbløff avslørt. Partiet vil ikke løfte en finger for å bedre de sosiale ordningene for gründere og selvstendig næringsdrivende, sier Venstres næringspolitiske talsmann Leif Helge Kongshaug.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


På Senterpartiets landsmøte før påske lovet partileder Åslaug Haga å bedre de sosiale rettighetene for gründere og selvstendig næringsdrivende, selv om Senterpartiet og de andre regjeringspartiene så langt i denne stortingsperioden har stemt ned Venstres forslag om bedre rettigheter ved 3 ulike anledninger. Senest i forbindelse med budsjettet for inneværende år.

Venstre har allerede varslet — gjennom brev til barne- og likestillingsministeren — at vi vil ta opp igjen forslaget i forbindelse med revidert budsjett som kommer om en måned. Da får vi en prøvestein på om Senterpartiet virkelig mener alvor med forslaget sitt, eller om det er nok et forsøk på dobbeltkommunikasjon — eller å synliggjøre kamelene, som Per Olaf Lundteigen kalte det for under sentrumsregjeringen.

Alt tyder på at det er nettopp det. Nye kameler. For i svarbrevet fra Karita Bekkemellem slås det i realiteten fast at regjeringspartiene ikke har tenkt å stemme for Venstres forslag denne gang heller. Der omtaler hun Venstres forslag som følger: "I tråd med tidligere praksis ved behandling av forslag som ikke antas å ha støtte fra et flertall i Stortinget " Altså slås det fast at Regjeringen ikke har noen som helst intensjon om å støtte Venstre.

Leif Helge Kongshaug

Foto: Rune Kongsro

På direkte spørsmål fra Leif Helge Kongshaug om Senterpartiet ville støtte Venstre i forbindelse med RNB, bekreftet partiets næringspolitiske talsmann Lars Peder Brekk at så ikke ville skje. Det er trist, ikke minst for de selvstendig næringsdrivende, og de mange kvinner som ønsker å bli det. Og snur Senterpartiet så er det flertall i Stortinget for å gjøre noen viktige og konkrete grep.

En moderne og framtidsrettet næringspolitikk handler om å legge til rette for det nye næringslivet vi skal leve av i framtiden. Det handler om forenkling, om fleksibilitet — ikke minst for gründere og selvstendig næringsdrivende. Og så må vi sørge for at det blir like naturlig for kvinner som for menn å frigjøre seg fra en arbeidsgiver og starte for seg selv. Derfor må det lages gode sosiale ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende. Fordi vi er avhengig av de blir flere skal vi sikre morgendagens velferd.

Konkret vil Venstre fremme forslag om følgende i forbindelse med revidert budsjett denne våren:

Selvstendig næringsdrivende, uavhengig av om tilleggsforsikring er tegnet, gis rett til:

a) 100 % dekning av sykepenger under svangerskap (inntil 6 G)

b) 100 % dekning av svangerskapspenger (inntil 6 G)

c) 100 % dekning av fødsels- og adopsjonspenger (inntil 6 G)

d) 100 % dekning av omsorgspenger fra 1. dag (inntil 6 G)

e) 100 % dekning av pleiepenger og opplæringspenger (inntil 6 G)

Samtlige endringer gjennomføres uten at trygdeavgiften for selvstendig næringsdrivende økes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**