Vil ta vare på nærmiljøet ved Garderåsen skole

Utbyggingsplaner i Garderåsen tar for liten hensyn til fremtidige behov for barnehage og skole, men dette ønsker Fet Venstre å gjøre noe med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Prognoser for befolkningsvekst i Fet tilsier at både barnehage- og skolekapasiteten i Fetsundområdet snart sprenges nok en gang. Derfor ønsker Fet Venstre å legge til rette for at så vel naturbarnehagen som barneskolen i Garderåsen både skal kunne foreta nødvendige utvidelser og være sikret fremtidig tilgang til naturområdene inntil det aktuelle området. Det må være en forutsetning for videre utbygging at et tilstrekkelig areale til dette formålet sikres og at barnas skolevei skjernes for biltrafikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**