Vil innføre kompetanseår for alle lærere

Alle lærere har et behov for å fornye og videreutvikle sin fag- og yrkeskompetanse. Dette gjelder også for lærere i Fetskolen. Derfor ønsker Fet Venstre å innføre et kompetanseår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Innføring av et kompetanseår vil gi alle lærere en mulighet til å utvikle seg i både faglige og pedagogiske ferdigheter, samtidig som tiltaket vil bidra til at kontakten mellom skole og lokalsamfunnet forsterkes. På denne måten kan samarbeidet mellom skole og næringsliv bli bedre, mens lærerne vil få både kunnskaper og motivasjon som skal til for å være lærer i dagens utfordrende samfunn.

Innføring av kompetanseår vil bidra til at det blir enda mer attraktivt å være lærer, noe som er helt nødvendig for å imøtekomme Kunnskapsløftets målsettinger og behov for økt rekruttering til læreryrket. Ordningen kan også stimulere erfarne lærere til å holde ut lenger i yrket, noe som vil være helt avgjørende for å unngå kompetansemangel de kommende årene.

Selv om Venstres forslag om kompetanseår ble nedstemt i Stortinget av de rødgrønne i fjor høst, vil Fet Venstre jobbe aktivt for at det kan bli etablert en lokal ordning, slik det ser ut til å bli i de største byene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**