Kandidatsamling

Hordaland Venstre, i samarbeid med VHO, inviterer til kandidatsamling for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane 11. og 12. mai på Scandic Bergen Airport, Kokstaddalen 2, Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kandidatsamling 11.-12. mai 2007
Scandic Bergen Airport, Kokstaddalen 2, Bergen

PROGRAM
Fredag 11.mai:

17:30 Ankomst, kaffi og rundstykker, registrering m.m.

18:00 Praktisk valkamp
Innleiing v/ generalsekretær Terje Breivik

Gruppearbeid

21:00 Middag og sosialt samvere

Lørdag 12. mai
9:00 Medietrening
v/ rådgjevar Jan-Christian Kolstø

11:00 Kaffepause

11:15 "Framtida kan bli en ren fornøyelse"
Presentasjon av Venstre sin klimakampanje og miljøpolitikk
v/ stortingsrepresentant Odd Einar Dørum

Retorikktrening

12:30 Lunsj

13:30 "En skole for kunnskap og like muligheter"
Presentasjon av Venstre sin skolepolitikk
v/ stortingsrepresentant Odd Einar Dørum

Retorikktrening

15:00 Avslutning

Pris:
Enkeltrom: kr 1264,-
Dobbeltrom pr. person kr 1098,-

For ikkje buande:

Deltakaravgift: kr 250,-
Middag, fredag: kr 250,-
Lunsj, lørdag: kr 165,-

Påmeldingsfrist: 30. april til:

hordaland(a)www.venstre.no
Fax: 55553061
Tlf.: 55553060

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**