Vil ha forbud mot bruk av pasientjournaler

Trine Skei Grande vil forby forsikringsselskapenes adgang til pasientjournaler. — Forsikringsselskapene vil ikke ha meg. Jeg får ingen forsikringer, sier Skei Grande til Aftenposten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Nå har hun, sammen med Gunvald Ludvigsen (V) i Helse- og omsorgskomiteen foreslått å stramme inn på forsikringsselskapenes innsyn i pasientjournaler i et representantforslag i Stortinget. Forslagsstillerne er bekymret for et vedvarende økende press for å gjøre det enklere å samle, bruke og oppbevare personopplysninger om helse.

– Særlig gjelder dette forhold knyttet til private, kommersielle interesser som forsikringsselskaper, skriver Skei Grande og Ludvigsen i bakgrunnen for forslaget.

Gunvald Ludvigsen

Foto: Rune Kongsro

Betenkelig
Det er etter Skei Grande og Ludvigsens mening svært betenkelig at et stort antall instanser, også kommersielle, skal ha tilgang på private opplysninger om oss. Koblingen mellom kommersielle interesser og sensitive personopplysninger er svært problematisk, mener de.

Rammene for hva som oppfattes som "normal og "frisk" blir stadig trangere, og det finnes mange eksempler på at kortvarig bruk av enkelte medisiner defineres som risiko for sykdom, eller disposisjon for sykdom og dermed brukes for å korte ned på erstatning eller til ikke å gi mulighet for å tegne forsikring.

– Jeg har ikke barn, så for meg er ikke dette like alvorlig som det ville vært hvis jeg for eksempel hadde vært alenemor. Da ville ikke mitt barn fått denne sikkerheten som helse- og livsforsikringer kan gi andre barn, sa Skei Grande til Aftenposten.

Trine Skei Grande

Foto: Rune Kongsro

Tilgang til pasientjournal
Når man i dag undertegner en søknad om helseforsikring, samtykker man samtidig til at forsikringsselskapet får tilgang til pasientjournalen, eller til å spørre fastlegen om hvilke sykdommer den enkelte har hatt. Forsikringsselskapene bruker store mengder informasjon fra helsevesenet.

Skei Grande og Ludvigsen er også bekymret for at verken pasient eller lege har reell råderett over hvordan pasientinformasjon blir brukt i andre sammenhenger. Forslagstillerne har fått mange tilbakemeldinger om at pasienter vegrer seg for å ta kontakt med helsetjenesten fordi de ikke vil gi personlige og sensitive detaljer som blir stående i journalen og kanskje senere brukt mot dem.

Problemstillingen gjelder også i erstatningssaker. Pasientopplysninger tolkes på en måte som kan forkorte erstatning ved for eksempel bilulykker og lignende. Hvis pasienter tidligere har hatt problemer med for eksempel hodepine eller psykiske plager, kan dette fortolkes som en permanent lidelse av forsikringsselskapet, til tross for at legen kan mene noe annet.

Mer informasjon
Forslaget i Stortinget: Stortinget ber Regjeringen innføre et forbud mot bruk av opplysninger i pasientjournaler til kommersielle aktører som f.eks. forsikringsselskaper. Stortinget ber samtidig Regjeringen utrede og legge til rette for at nødvendige helseopplysninger gis i særskilt erklæring.
Les hele forslaget på Stortinget.no.
Les Aftenpostens oppslag om saken.
Aftenposten støtter Venstre på lederplass 25.4.07.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**