Vil ha massivt løft for teknologiutvikling

Den tredje rapporten fra FNs klimapanel understreker det vi har trodd, nemlig at det haster med tiltak for å bekjempe alvorlige klimaendringer, og at dette kan gjøres til en akseptabel kostnad. Norge har blitt styrtrikt på eksport av forurensing gjennom olje- og gass.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


– Vi har derfor et særlig ansvar for å vise lederskap i klimapolitikken. Norge må gå fra å være en del av problemet til å bli en del av løsningen, uttaler Gunnar Kvassheim.

– Vi trenger et massivt løft innen fornybar energi. Venstre mener det er viktig med intensiv forskningsinnsats. Regjeringens hvileskjær innenfor forskningen i høstens statsbudsjett gikk ut over forskningen på denne typen klimateknologi, påpeker Kvassheim.

– Jeg forventer at regjeringen følger opp Venstres forventninger om å få til et løft innen miljørettet forskning i statsbudsjettet. Det er estimert et behov for rundt 300 millioner kroner til forskning innenfor klimateknologi og fornybare energikilder. Regjeringens hvileskjær må avløses av handling. Klimaet har ikke tid til å vente, legger Kvassheim til.

Vindkraft og CO2-rensing
Venstre har også i Stortinget foreslått å utarbeide en nasjonal strategi for utvikling av vindkraftproduksjon langt til havs basert på havmøller.

– Denne teknologien vil i fremtiden ha et enormt potensial, både i forhold til å produsere energi og i forhold til eksport til andre land. Dette kan gi grunnlag for arbeidsplasser og verdiskapning i fremtiden, uttaler Kvassheim.

– Vi har registrert at regjeringen nylig satte ned et utvalg som skal utrede bruk av thorium til atomkraftproduksjon i Norge. Dette er feil fokus i miljøpolitikken. Regjeringen bør konsentrere seg om å få på plass mer fornybar energi, mer biodrivstoff og å rense gasskraftverkene på Mongstad og Kårstø, påpeker han.

Mer energisparing
– Der er også for lite oppmerksomhet omkring mulighetene for energisparing. I Norge burde det være mulig å spare så mye at en demmer opp for veksten i energiforbruket i mange år fremover, avslutter Kvassheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**