Leve lokaldemokratiet?

Morten Andersen er ikke imponert over den administrative behandlingen av lokaliseringenspørsmålet til NAV kontoret.
Med sin interpellasjon stoppet han det som holdt på å bli en byråkratisk avgjørelse uten at politikerne fikk noen mulighet til å påvirke. De folkevalgte fikk riktignok saken på sitt bord etter interpellasjonen, men ikke før mange føringer allerede var lagt.
– Jeg er opptatt av at alle innbyggerne i Ringsaker skal få best mulig tilbud, men jeg har også tanker om hvordan vi skal utvikle kommunen, sier Andersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Sakens gang:
– Styringsgruppa for NAV i Ringsaker bestemte høsten 2006 å legge det nye NAV-kontoret til Brumunddal.
– I november gikk rådmannen ut og ba om tilbud om egnede lokaler. Det resulterte i ti henvendelser fra gårdeiere i Brumunddal, og en fra Moelv.
– Morten Andersen (V) tok opp saken i form av en interpellasjon i kommunestyremøtet i desember. Han ba om å bli orientert om prosessen, og stilte spørsmål om andre alternativer enn «sentralt i Brumunddal» har vært vurdert.
– Det politiske ønsket om en hånd på rattet, resulterte i at et stort flertall i formannskapet påla rådmannen å gå inn for lokalisering i Moelv.
– Faren for at uenigheten mellom kommunene og NAV kunne føre til utsettelse av hele etableringen, gjorde at partene ble enige om å la fylkesmann Sigbjørn Johnsen bestemme hvor kontoret skal ligge.

– Fylkesmannen la avgjørende vekt på brukernes behov, da han bestemte at NAV-kontoret i Ringsaker skal ligge i Brumunddal. De ansatte er fornøyde, men i Moelv er folk skuffet.

Kommunestyrerepresentant Morten Andersen (V), er skuffet over fylkesmannens avgjørelse. Ikke primært fordi NAV blir lagt til Brumunddal, men for at det demokratiske leddet ikke ble hørt i denne saken.
– Vi som er politisk valgt har med oss en tanke om at vi har to sentra i kommunen vår. Moelv mister nå den siste offentlige etaten som er åpen for publikum, og det betyr en voldsom forskyvning av tilbudet. Det er nok et eksempel på at denne delen av kommunen tappes for arbeidsplasser og tilbud, sier Andersen.

Han er bekymret over at det er dette perspektivet som taper alle kamper, der det er flere parter involvert.
– I Brumunddal er det mange tilbud fra før, derfor passer det best å legge alt dit. Det blir som å rulle en kram snøball.
Fylkesmannen har stilt krav om at servicesenteret i Moelv får minst to medarbeidere med breddekompetanse og tilgang til de samme IKT-løsninger som kommunens NAV-kontor.
– Det skulle bare mangle. Det er en minimumsløsning og et plaster på såret som på langt nær dekker hele såret, sier Morten Andersen.

(Sakset fra Hamar arbeiderblad)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**