Å bomme på spurv med kanon

Det er prisverdig at flere politikere ønsker å hjelpe de som har gjeldsproblemer, men å opprette et gjeldsregister vil ikke være effektivt. I stedet ender man opp med å registrere alle innbyggere med gjeldsforpliktelser, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Spørsmålet ble drøftet i Stortinget i februar i år og nå har media fattet interesse for saken. Flertallet i Stortinget ønsket å utrede opprettelse av et slik register, men Venstre stemte i mot.

– Hovedargumentet vårt er at et slikt register neppe vil være særlig effektivt. De fleste som havner i en vanskelig gjeldssituasjon får problemer på grunn av omstendigheter som inntrer etter at gjelden er stiftet. Eksempler på slike omstendigheter er sykdom, samlivsbrudd, arbeidsledighet mm. Slike forhold kan ikke unngås ved en grundig kredittvurdering, og et omfattende gjeldsregister vil ikke være til hjelp for disse enkeltmenneskene, sier Trine Skei Grande.

I tillegg mener Venstre at et velfungerende gjeldsregister må være så omfattende at det uten tvil vil utgjøre en trussel mot den enkeltes personvern. – Det kan ikke være vanskelig å tenke seg at mange andre enn kredittgivere vil ønske å ha tilgang til et slik register, sier Skei Grande.

De færreste bekymrer seg over at personvernet svekkes, men for Venstre har personvern vært en viktig sak i mange år. Poenget er at det ikke er mulig å være liberal uten å bry seg om den enkeltes frihet fra unødvendig og utilbørlig registrering, overvåking og inngripen i privatlivet. Å stadig opprette nye registre, å samle og lagre informasjon om mennesker som ikke er mistenkt for noe kriminelt gjør at vi alle mistenkeliggjøres – stikk i strid med det liberale rettsprinsippet om at en er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er ikke en politikk Venstre vil være med på.

På denne bakgrunn er Venstre skeptisk til at det stadig opprettes nye registre med sensitive personopplysninger. Vi vil også advare mot generelle løsninger på utfordringer som kun gjelder noen få. I dette tilfellet mener vi at mangelfull kredittvurdering ikke er et så stort problem at det forsvarer å opprette et register der alle innbyggernes gjeldsforpliktelser registreres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**