Forventer avklaring om et uavhengig vegtilsyn

– I vinter foreslo Venstre å opprette et uavhengig vegtilsyn for å styrke trafikksikkerheten. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete lovet å komme tilbake med en avklaring i saken før sommeren. Det har hun ikke gjort, og nå haster det, uttaler Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Borghild Tenden mener tunnelskandalen på E18 kunne vært unngått dersom det hadde vært ført tilsyn med Statens Vegvesen.

Borghild Tenden mener tunnelskandalen på E18 kunne vært unngått dersom det hadde vært ført tilsyn med Statens Vegvesen.
Foto: Microsoft

Trygg Trafikk, NAF, Lastebileierforbudet og Rådgivende ingeniørers forening har støttet forslaget om å opprette et uavhengig vegtilsyn.

– Innenfor flytrafikk og jernbane er det opprettet egne uavhengige tilsyn. Venstre mener sikkerheten innenfor vegtrafikken må tas på like stort alvor. Det er også bred enighet om at et uavhengig tilsyn bør opprettes. Jeg forventer derfor at Samferdselsministeren legger frem et forslag for Stortinget i forbindelse med revidert budsjett som kommer i midten av mai, legger Tenden til.

– I dag driver Statens vegvesen kontroll med seg selv. Det er svært uheldig, og jeg er av den klare oppfatning av at tunnelskandalen på E18 kunne vært unngått dersom et uavhengig vegtilsyn var etablert. Nå må vi tenke fremover, og sørge for at dette ikke skjer igjen, avslutter Tenden.

Se Venstres forslag om å opprette et uavhengig vegtilsyn her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**