Ut av Høgre — inn i Venstre

Geir Mogren i valstyreadministrasjonen stadfester overfor innsida.no at fem av dei som stod på Høgre si godkjende liste no har meldt seg inn i Venstre. Medlemskap i eit anna parti er ein av kriteriane for å kunna be seg friteken frå ei anna liste.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


I tillegg til Vevatne og Røssland, har Resy Aak Toresen, Are Blokhus og Norid Sæbø meldt overgang til Venstre. Dei var alle oppførte på begge dei to høgrelistene
Les heile saka på innsida.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**