God respons for Tynset Venstre

Som en del av arbeidet med å utarbeide politisk program, inviterte Tynset Venstre 12 organisasjoner til å presentere saker som de mener er viktig å prioritere i Tynset kommende 4-årsperiode. Invitasjonen fikk gledelig positiv respons fra godt forberedte representanter for flere av de store og tunge organisasjonene i Tynset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


De to øverste kandidatene på Venstres liste til kommunevalget, Christian Fredrik Steenland og Randi Vingelsgaard Schärer, tok i mot blide og fornøyde representanter for ulike organisasjoner, lag og foreninger i Tynset. De inviterte ga uttrykk for at dette var et bra tiltak. Ingen hadde opplevd at et politisk parti hadde tatt et slikt initiativ før.

Pressen var tipset om tiltaket, og vi fikk gode oppslag i Arbeidets Rett og i Østlendingen, hvor denne saken var hovedoppslaget på forsida i Østerdalsutgaven.

Her følger oppslaget sakset fra Østlendingens nettutgave:

Til folket for svar

— Hvis vi skal vite hva som rører seg og hva folk er opptatt av, må vi spørre dem, sier Venstres Randi Vingelsgaard Schärer.
Tekst: Karin Tørklep Sletten

[email protected]

Hun står på andreplass på Tynset Venstres liste og brukte torsdagen til å høre på lag og foreninger.

Tynset Venstre går nye veier når programmet for neste valgperiode skal snekres sammen.
— Ideen om å invitere lag og foreninger til å snakke om hva som er viktig for dem dukket opp på et medlemsmøte for ikke lenge siden, sier Schärer.
Hun legger til at Venstre nå har større aktivitet i lokallaget enn på mange år.

Til folket for å bli vis

— For oss er det viktig å etablere en dialog med lag og foreninger og bli kjent med dem og hva de jobber for. Hva er viktig for dem? Hva rører seg i samfunnet? spør Schärer.

De 12 organisasjonene som var spesielt invitert fikk 15 minutter hver til å legge fram sine hjertesaker og hjertesukk for partiet.
— En god mulighet for å få luftet hovedmål og saker en er opptatt av, samtidig som vi få mer kunnskap, sier Schärer.

Frivillig arbeid

— Vi setter stor pris på å bli invitert til et slikt møte. Det har vi aldri opplevd før, sier leder i TIF (Tynset Idrettsforening) Jarle Gullbrekken.

Han benyttet anledningen til å be om mer fokus på idrett og frivillig arbeid.
— Vi etterlyser mer penger fra kommunen, både til husleie, drift og investeringer. I dag tar vi inn mellom 800.000 og 900.000 kroner fra foreldre i løpet av et år. Kommunen må være med og delta, sier han.

Landbruk og bosetting

Bondelagets Roar Moen sier det er første gang de har blitt invitert til å lufte sine saker på denne måten for et politisk parti.
— Vi pleier jo å invitere oss sjøl! Så dette tiltaket er bra, sier han, og leverer ei liste med 14 punkter til Venstres representant.

Hun noterer flittig mens Moen og kollega Marianne Lunåsmo forteller om unødvendig byråkrati, satsing på spredt boligbygging i grendene, rovdyrpolitikk og landbruket som eksportnæring.
— Vi skal ta med oss alt videre i prosessen med å sette opp partiprogrammet, sier hun. Men Schärer vil ikke tone flagg overfor Bondelagene i EU-saken.

— Det er ikke avklart og har ikke vært tema på landsmøtet, parerer hun.

Flere innspill

— Vi har ikke mulighet til å møte alle lag og organisasjoner, men vil gjerne ha innspill fra så mange som mulig, sier Randi Vingelsgaard Schärer.

De som var invitert torsdag var: Tynset Idrettsforening, Tynset Jeger og Fiskeforening, Bondelagene i Tynset, Rotary, Lions, Fagforbundet, Tynset KFO, Undervisningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Sykehuset Innlandet, Tynset Næringsforening og administrasjonen i Sykehuset Innlandet.

Publisert: 11.05 04:30, Sist endret: 11.05 08:33

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**