Nytt tunnelras: Norge trenger et uavhengig veitilsyn

Venstre reagerer sterkt på nyheten om at også Bømlafjord-tunnelen er rammet av ras. Venstre mener at rasene i Bømlafjord-tunnelen og andre tunnelras den siste tiden understreker behovet for et nytt uavhengig veitilsyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

 Nok et tunnelras viser at vi trenger bedre tilsyn med vegbyggingen mener Venstres Borghild Tenden

Nok et tunnelras viser at vi trenger bedre tilsyn med vegbyggingen mener Venstres Borghild Tenden
Foto: Microsoft

Venstre reagerer sterkt på nyheten om at også Bømlafjord-tunnelen er rammet av ras. Venstre mener at rasene i Bømlafjord-tunnelen og andre tunnelras den siste tiden understreker behovet for et nytt uavhengig veitilsyn.

– Bømla-fjordtunnelen føyer seg inn i rekken av flere tunnelskandaler den siste tiden. Nå må et uavhengig veittilsyn på plass, sier Borghild Tenden (V), nestleder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

– At det nå raser i en nær sagt så splitter ny tunnel som Bømla-fjordtunnelen synes jeg er svært urovekkende. Dette må samferdselsministeren ta tak i umiddelbart. Stortinget har til nå vært veldig tålmodige i vente på en gjennomgang av tunnelskandalen på E18 og de tiltakene hun vil komme med for å forhindre nye skandaler i fremtiden. Nå har vi ventet lenge nok, uttaler Tenden

– Problemet slik jeg ser det, er at Statens Vegvesen driver kontroll og tilsyn med seg selv. Dette blir som bukken og havresekken og det er uheldig ettersom etaten også må ta økonomiske hensyn i byggingen. Jeg mener rapporten fra raset i Hanekleivtunnelen viser at raset kunne vært unngått med bedre tilsyn. Derfor var det skuffende at regjeringspartiene stemte ned Venstres forslag om å opprette et uavhengig vegtilsyn i vår, legger Tenden til

Samferdselsministeren har lovet å komme tilbake med en vurdering av tunnelskandalen på E18 før sommeren.

– Dette har ikke skjedd. Jeg forventer nå at Samferdselsministeren nå ser at også raset i Bømlafjordtunnelen understreker behovet for et helt uavhengig veitilsyn og hun legger frem et forslag for Stortinget om å opprette et slikt tilsyn i forbindelse med revidert budsjett som kommer nå imai. Et uavhengig veitilsyn vil medføre bedre sikkerhet for bilistene og bedre og mer uavhengig oppsyn av tunneler og veier, avslutter Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**