Uholdbart med mangelfull dekning av vikarer

-Venstre mener det er helt uholdbart at elevene ved en rekke skoler får en så mangelfull dekning i form av vikardekning som det undersøkelsen til elevene viser. Venstre har i sine budsjettforslag foreslått vesentlig større midler til lærertimer enn det som er blitt vedtatt, skriver Harald Hove i en uttalelse til Bergens Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Dersom det er riktig at så magelfull dekning av vikarer ikke er kjent for Opplæringsavdelingen i Hordaland fylkeskommune er det og svært uheldig. Dette er uansett ikke bare “den enkelte skoles ansvar”, men et ansvar for fylkeskommunen. Det må i fylkeskommunen være regler om innrapportering av så klare mangler ved undervisningen, rapporter som også må være offentlige. Dette enten manglende vikardekning skyldes mangel på midler eller har andre årsaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**