La pedagogene overta ansvaret for skolene

Bråk, uro, sløsing med tid og uegnede pedagogiske metoder gir svakt læringsutbytte i norske ungdomsskoler. Her kan vi lære mye av finske pedagoger som har bevart både autoritet og faglig kompetanse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Norske PISA-forskere har fastslått at det er store forskjeller mellom landets skoler, og at bråk,
uro og sløsing med tid påvirker læringen i negativ retning. Resultatene fra PISA-undersøkelsene
viser at skoler som kommer bra ut av testene, også har færrest problemer med urolige klassemiljøer.

Det er derfor ikke overraskende at norske skolefolk har begynt å skimte til finske ungdomsskolemiljøer som kommer vesentlig bedre ut av PISA-undersøkelsene enn de norske. Dette til tross for at de finske pedagogene fortsatt holder hardt på korte arbeidsøkter, med hyppige pauser, og dialogundervisning fra kateter og tavle. Dette har spesielt stor effekt i matematikkfaget.

I følge fagbladet “Utdanning” drives det i Finnland “god gammeldags” undervisning med velutdannede lærere som har fått lov til å bevare nødvendig autoritet for å oppnå ro i klassene. Men så er det da også politisk enighet om at pedagogene skal styre den finske skolen, uten utidig innblanding fra reformkåte politikere og velmenende foreldre som engang ikke har undervisningserfaring.

Vi har lenge ment at det er på tide at pedagogene på ny “overtar” styringen i de norske skolene også.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**