VELKOMMEN TIL KOMMUNEN!

OGSÅ MED OMSORGSBEHOV.

Det er alltid viktig å føle seg velkommen. Det motsatte er i hvert fall ikke hyggelig. Vi har en viktig gruppe mennesker som mer enn noen trenger å føle seg velkommen, nemlig de, som av skade eller alvorlig sykdom, har fått et spesielt stort omsorgsbehov.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**


Kanskje de, som følge av sin funksjonshemming, trenger døgnkontinuerlig omsorg og tilsyn. Det koster penger, mange penger. Denne gruppen er ikke ensartet, men består ofte av unge mennesker. Mennesker som samfunnet har et spesielt ansvar for å hjelpe, på den enkeltes premisser.
Slik situasjonen er i dag så er det den enkelte kommune som bærer hele ansvaret både økonomisk og medisinsk for denne gruppen mennesker. Et fåtall personer med ekstra stort omsorgsbehov vil derfor fort gi svært store utgifter for bostedskommunen. Det vil kunne fortrenge andre store oppgaver innen kommunal omsorg. Funksjonshemmede og deres familier kan derfor lett føle at de er til bry for den kommunen de velger å leve i. Vi har i kommuner i vårt distrikt sett eksempler på dette. Det er svært uheldig og beklagelig.
Det er viktig at denne gruppen mennesker, slik som andre, oppfattes som en resurs og ikke som et problem. Det er derfor nødvendig at staten overtar det fulle finansieringsansvaret for de med spesielt store omsorgsbehov. Dette vil gjøre støtten lett tilgjengelig og lik for alle, uavhengig av den enkelte kommunes økonomi. Venstre vil arbeide for at dette innarbeides i statens overføringer til kommunene. Det er vedtatt i prinsipprogrammet for de neste år.
På den måten blir det lettere for de som trenger spesielt mye omsorg å oppfatte seg som en resurs og ikke som et mulig problem. Å føle seg hjertelig velkommen til den kommunen en ønsker å leve i bør være en menneskerett for alle, uansett omsorgsbehov. Det er godt å føle seg ettertraktet og velkommen, det gir positive ringvirkninger.

Morten Andersen
Kommunestyrerepresentant
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**