Venstre vil ha sikre skoleveier!

Venstres stortingsrepresentant fra Akershus, Borghild Tenden, tok i dag opp trygge skoleveier i en interpellasjon i Stortinget.
– Å få flere barn til å gå til skolen vil både ha en helseeffekt og en miljøeffekt. Men vi må ha en holdningsendring til sikring av skoleveier. Mange steder blir bilen prioritert på bekostning av barna. Dette kan vi ikke godta, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**

Byvegen

Foto: Tore Rykkel

Venstre vil nå ta initiativ til en offentlig belønningsordning for å stimulere kommunene til å satse på sikrere skoleveier.
– Vi vil ta initiativ til at kommunale midler til bedre skoleveier vil utløse økte statlige bevilgninger. Dette samsvarer med en tilsvarende ordning for kollektivtrafikk, som Transportøkonomisk institutt har gitt meget gode skussmål, forklarer Tenden.

Sjokkert
– Jeg var for en tid tilbake rundt i mitt eget hjemfylke, Akershus, for å se på skoleveiene, forklarer Tenden. – Jeg ble sjokkert over hvor farlige skoleveiene var enkelte steder. Jeg ble faktisk skamfull. Vi må kunne forsikre foreldrene rundt om i landet at de trygt kan sende ungene på skoleveien.

Tenden mener vi er i ferd med å få en ond sirkel. Stadig flere foreldre kjører barna til skolen fordi de synes veien er for farlig. Dermed øker biltrafikken. Det har ikke bidratt til tryggere skolevei.

Ekstramidler
Tenden utfordret statsråd Signe Navasete til å opprette en statlig belønningsordning for lokal skoleveisatsing.

– Staten må ha en pådriverrolle og et ansvar for å bidra til å trygge skoleveier. Dette er en sak som er viktig for mange og det blir en viktig sak i Akershus i valgkampen. Venstre skal jobbe for sikrere skoleveier både i Akershus og i resten av landet og vi forventer at Regjeringen følger opp vårt initiativ, avslutter Borghild Tenden.

Mer informasjon:
Interpellasjon fra representanten Borghild Tenden til samferdselsministeren:
“Hver dag går tusenvis av barn på sterkt trafikkerte og farlige veier til og fra skolen. Mange barn har blitt skadet på skoleveien. Flere steder har fylker og kommuner bevilget penger til å gjøre skoleveien tryggere. Samferdselsdepartementet har gjennom flere år bevilget penger til ulike trafikksikkerhetstiltak. Men fortsatt er alt for mange skoleveier farlige og vi er i ferd med å få en ond sirkel: Stadig flere foreldre kjører barna til skolen fordi de synes veien er for farlig. Dermed øker biltrafikken. Det har ikke bidratt til tryggere skolevei. Vil statsråden ta initiativ til statlig medvirkning, utover eksisterende tiltak, slik at flere fylker og kommuner kan komme i gang med prosjekter for å sikre skoleveiene?”

Les mer på Stortinget.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 17 år siden.**